NE PASĂ DE VIITOR

Integrăm soluții în exploatarea și întreținerea mediului, stabilind o organizație operativă compusă dintr-un personal tehnic specializat în domeniul protecției mediului.

SERVICII

SERVICII MUNICIPALE

Gestionăm și operăm două tipuri de servicii, de alimentare cu apă și canalizare publică >

Águas da Azambuja, S.A. este compania responsabilă de administrarea sistemelor pentru distribuția apei pentru consumul public, dar și de colectarea și evacuarea apelor uzate din Municipiul Azambuja în cadrul unui contract de concesiune pe 30 ani care a început în mai 2009..

Localități acoperite
Azambuja

Principalele surse de alimentare cu apă a rețelei:
Populația acoperită – 20 335 locuitori | 277 km de rețea de distribuție | 13 stații de pompare | 20 Rezervoare

Principalele surse de apă utilizate a rețelei::
Populația acoperită – 13 948 locuitori | 125 km de rețea | 6 Stații de pompare

Águas de Alenquer, S.A. are un contract de concesiune pe 30 ani care a început în 2004, și care face compania responsabilă de gestionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate din municipiul Alenquer.

Municipialități acoperite
Alenquer

Principalele surse de alimentare cu apă a rețele
Populația acoperită – 47 396 locuitori | 4 puncte de colectare a apelor subterane | 689 km de rețea de distribuție | 39 de stații de pompare | 59 rezervoare

Principalele surse de apă utilizate a rețelei:
Populația acoperită – 39 860 locuitori | 414 km de rețea de colectare | 11 de stații de pompare

SERVICII

SERVICII SANITARE

– Servicii de curățenie și evacuare pentru locuințe, rețele de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale, inclusiv pentru rețelele conexe.
– Întreținerea sistemului de canalizare
– Curățarea șanțurilor și rigolelor
– Curățarea și aspirarea cu vid a puțurilor umede din stațiile de pompare
– Curățarea și aspirarea cu vid a stațiilor de tratare a apelor uzate
– Aspirarea și transferul de șlam între stațiile de epurare a apelor uzate
– Curățarea lagunelor și rezervoarelor
– Inspecție video pentru locuințe, rețele de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale

SERVICII URBANE

– Curățarea zonelor urbane
– Curățarea drumurilor rutiere cu spălare mecanică și măturare
– Măturare mecanică și manuală.
– Curățenia marginilor de drum și a deșeurilor de pe terenuri
– Spălarea drumurilor.

COLECTARE

– Colectarea și transportul deșeurilor urbane până la destinația finală
– Curățarea plajelor
– Întreținerea și curățarea containerelor
– Furnizarea si închirierea de containere

COLECTAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII

– Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări la destinația finală
– Lucrări de demolare
– Tratamentul și recuperarea deșeurilor din construcții și demolări
– Furnizarea si închirierea de containere